изкупуване на вторични отпадъци

Документи

При прием на хартия, стъкло, пластмаса, найлон или PET материал фирмата предлага изготвяне на няколко вида документа: договор за покупко-продажба на вторични (отпадъчни) материали + анекс към него, приемно-предавателен протокол и протокол за приемане на архивна документация. / по Закона за Управление на отпадъците /  

Цени

Еко Септ 7м8 изкупува: хартия (велпапе, вестници), стъкло (бутилки, буркани и др), PET бутилки, пластмаса (полипропилен и полистерол), найлон (полиетилен). За да се свържете с нас за цени, моля използвайте посочените телефони, имейл или страницата ни във Facebook.

Транспорт

Извозването на по-големи количества отпадъци се осъществява с наш транспорт по предварително съгласуван график. Транспортирането на отпадъците до нашите бази се извършва с товарни автомобили. След като отпадъците постъпят в базите, се потготвят за претегляне на електронни везни, а след това и за балиране. Всички вторични суровини се съхраняват от момента на тяхното приемане до момента на транспортирането им до преработвателните предприятия.